J&T Finance Group

J&T Finance Group

J&T Finance Group

Lokalita: Bratislava, Slovensko
Rok: 2011
Návrh: Mimolimit, Praha

Náš tím manažoval dodávku kompletného interiéru pre reprezentatívne hlavné sídlo J&T Finance Group a J&T Banka pre Mobilier, s.r.o.